Chemia i pomoce szkolne

Nauka chemii może wydawać się trudna. Celem nauczyciela powinno być głównie oswojenie ucznia nawet z trudnym tematem. Sama teoria z podręcznika, nie zawsze będzie skuteczna w nauce. Dlatego warto sięgnąć po pomoce dydaktyczne, które ułatwią pracę zarówno nauczycielowi, jak i uczniom. 

Chemiczne pomoce szkolne

Chemia pomoce szkolneW każdej pracowni chemii powinna znaleźć się plansza z przedstawionym na niej układem okresowym pierwiastków. Bez znajomości tego układu nie wykonamy podstawowych obliczeń, założeń, nie poznamy dobrze pierwiastków chemicznych i nie zrozumiemy ich budowy. Oprócz takiej planszy, na jednej ze ścian klasy może pojawić się także tabela rozpuszczalności, która ułatwi pracę uczniom, którzy podstawy chemii mają już za sobą. Oprócz suchych wiadomości, w dziedzinie chemia pomoce szkolne dostępne są także gry edukacyjne i zestawy do samodzielnego stworzenia modeli związków chemicznych chemii nieorganicznej, jak i organicznej. Dodatkowymi pomocami mogą być także zestawy do eksperymentowania. Próbki ze statywem, skraplacze i odczynniki chemiczne umożliwią wykonanie prostych, efektownych reakcji w bezpieczny sposób. Szkolna pracownia chemiczna powinna być zaopatrzona w podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne, z którymi uczniowie będą mogli się oswoić i w dowiedzieć, do czego używa się zlewki czy kolby stożkowej. Przydać mogą się też zestawy podstawowych wskaźników, dzięki czemu uczniowie lepiej oswoją się z wiedzą dotyczącą pH różnych substancji.

Pomocą edukacyjną może okazać się także zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa zgodnie z zasadami BHP. Jeżeli uczeń podczas wykonywania doświadczenia, dostanie możliwość ubrania się w fartuch laboratoryjny, założy rękawiczki i okulary ochronne, może poczuć większą motywację i chęć do nauki.