Cuda za pośrednictwem medalika

Na świecie jest wielu świętych, którzy mają być dla nas pomocą w drodze do świętości tu na ziemi. Życie w zgodzie z Panem Bogiem i jego przykazaniami ma uczynić nasze życie tu na ziemi szczęśliwszym. Prawa jakie daje nam Najwyższy mają być też dla nas wskazówką jak mamy żyć aby po śmierci trafić do nieba.

Historia medalika nazwanego cudownym

cudowny medalik złotoNa ziemi istnieje wiele dowodów na to, że istnieje Bóg. Wielu świętych w swoich objawieniach mówi o tym jak wygląda życie po śmierci. Wielu z nich ma również osobiste relacje i kontakty z Matką Boską lub Jezusem Chrystusem. Matka Boska zostawia nam wiele wskazówek niezbędnych do tego aby iść drogą świętości i prawdy. Święta Katarzyna Labouré w pewną lipcową noc obudziła się słysząc głos przynaglający ją do kaplicy. Tam zobaczyła Najświętszą Maryję Pannę, która przekazała jej informację o tym, że dostanie bardzo ważną misję od Boga. Po tym spotkaniu nastąpiły jeszcze następne spotkania w jednym z nich Matka Boska powierzyła Katarzynie zadanie aby wybiła medalik według podanego przez nią wzoru. Na medaliku znaleźć się miał napis: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Z wybiciem medalika zwlekano. Święta Katarzyna miała jeszcze trzy razy tą samą wizję zanim został wybity pierwszy cudowny medalik złoto ani żadna kosztowność nie jest tak droga jak ten medalik. Bowiem każdy kto będzie go nosił z czcią na szyi będzie obdarowywany wszelkimi łaskami jakich będzie potrzebował. Medalik został nazwany cudownym po tym jak wielu ludzi nawróciło, się i dostąpiło wielu łask uzdrowień po tym jak zaczęli go nosić na szyi.

Medalik został uznany oficjalnie jako cudowny przez Stolice Apostolską w 1838 roku. Od czasu gdy został pierwszy raz wybity wieść o nim rozeszła się po całym świecie. Wielu ludzi sięga po medalik, aby prosić Matkę Boską o potrzebne dary i łaski. Najświętsza Maryja Panna zapewniła, że nikomu nie odmówi swego wstawiennictwa.