woodlike.com.pl

Gdy dziecko nie chce mówić – terapia logopedyczna

Rozwój dziecięcej motoryki, zarówno tej większej, jak i tej mniejszej – spędza z powiek sen rodzicom. Podobnie jest z mową, która pojawia się indywidualnie u każdego maca i wcale nie musi być to w okresach przedstawianych przez poradniki. Każdy malec jest jedyny w swoim rodzaju, niemniej jednak bardziej troskliwi opiekunowie mogą pracować nad rozwojem jego mowy samodzielnie lub szukając pomocy logopedy.

Rodzice i pedagodzy polecają terapię logopedyczną

polecana terapia logopedyczna gdańskNiestety większość dzieci potrzebuje terapii logopedycznej. Jej brak w dzieciństwie potrafi przynosić nieprzyjemne sytuacje nawet w wieku dojrzałym. Niewyraźna mowa bywa przyczyną drwin, nieporozumień oraz trudności w czytaniu i pisaniu, dlatego tak często już na etapie przedszkolnym malcy otrzymują wsparcie w postaci logopedy zatrudnionego w placówce. Nie tylko w takich sytuacjach jest jednak polecana terapia logopedyczna Gdańsk jako jedno z niewielu miast w Polsce wprowadza pomoc dzieciom z większymi trudnościami w mowie. Kiedy malec wzbrania się przed mówieniem, nie chce rozmawiać ani wypowiadać się, uporczywie odmawia stosowania reguł gramatycznych lub gdy po czasie płynnego mówienia pojawił się u niego okres stagnacji – warto poprosić o wyjaśnienie fachowca. Bardzo często przyczyny dziecięcej niechęci czy regresu są prozaiczne i wynikają z przejściowych problemów lub zbyt częstego oglądania telewizji. Czasem jednak zdarza się, że malec ma źle ukształtowane narządy mowy, problemy ortodontyczne albo uległo urazowi.

Piękna mowa świadczy o dbałości o język i wysokiej kulturze osobistej, dlatego już na początkowym etapie życia dziecka tak ważne jest korzystanie z pomocy logopedy. Specjalista ujawni wszelkie niedoskonałości w artykulacji i przygotuje zestaw ćwiczeń mogący je sprawnie usunąć. Terapeuta zadba o ćwiczenie dobrych nawyków wymowy, a w szczególnych przypadkach przeprowadzi od podstaw naukę języka i wypowiedzi.

Scroll to Top