Gdzie stosuje się przejścia szczelne?

Pomimo tego, że studnie nie są już wykopywane w każdym gospodarstwie domowym, to dalej duża część z nich zmuszona jest z nich korzystać. Studnie są bowiem bardzo ważnym elementem systemu domowej oczyszczalni ścieków, lub też jedynym rozwiązaniem w przypadku gdy nie ma możliwości podłączenia się do wodociągów. Korzysta się z nich także często w dużych gospodarstwach rolnych

Zastosowanie przejść szczelnych

przejścia szczelne do studni betonowych jednoprzewodoweStudnie w dalszym ciągu są bardzo często wykorzystywane w gospodarstwach domowych, szczególnie tych nie mających podłączenia do kanalizacji. Są one bowiem koniecznym i niezbędnym elementem przydomowej oczyszczalni ścieków. Dla jakości wody pobieranej ze studni największe znaczenie ma jej szczelność, tak by wody gruntowe nie mogły się mieszać  z woda pobieraną ze studni. W takich wypadkach bardzo często wykorzystuje się przejścia szczelne do studni betonowych jednoprzewodowe. Korzysta się z nich szczególnie, gdy woda ze studni jest odprowadzana zarówno do gospodarstwa, jak i przydomowej oczyszczalni. Przejścia szczelne są niezbędne, aby móc wykonywać bezciśnieniowe, szczelne przepusty rurowe. Szczelność, którą gwarantują przejścia szczelna jest tak duża, że coraz częściej wykorzystuje się je również w instalacjach gazowych. Ogromną zaletą przejść szczelnych jest fakt,  że umożliwiają one dokonanie szybkich korekt pomiędzy przykładowo studnią a oczyszczalnią, bez ryzyka, że nastąpi gdzieś rozszczelnienie połączenia. Przejścia szczelne jednoprzewodowe dobrej jakości powinny się wyróżniać wysoką odpornością na korozję.

Przy projektowaniu i budowie przydomowych instalacji sanitarnych bardzo ważne jest zadbanie o odpowiednią szczelność tworzonych połączeń. Tylko wtedy możemy mieć gwarancję, ze będziemy mogli korzystać z takiej instalacji przez długi czas. Szczególnie jest to ważne w przypadku tworzenia instalacji, do której działania potrzebne jest połączenie ze studnią.