Handel towarami z Anglią

Współcześnie wiele krajów oraz prywatnych przedsiębiorstw decyduje się na podjęcie handlu międzynarodowego. Należy oczywiście zauważyć, że w dzisiejszych czasach handel ten nie jest ograniczony, zwłaszcza na terenie Unii Europejskiej.

Transport towarów na terytorium Anglii

transport paczek do Polski z AngliiWysyłanie oraz otrzymywanie towarów zagranicznych nie jest obecnie żadnym problemem. Obecnie Polska prowadzi największą wymianę handlową z krajami należącymi do terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Z tego powodu bardzo popularny staje się transport paczek do Polski z Anglii. Dlaczego jednak możemy prowadzić w tak łatwy sposób wymianę handlową z Anglią? Zawdzięczamy to przede wszystkim regulacjom unijnym. Przede wszystkim artykuł 18 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi o wymianie  towarów i ich wysyłaniu między Anglią a Polską, wskazuje na to, że w zakresie zastosowania traktatów i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które one przewidują, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.  W tych sprawach parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji. Zauważamy więc, że transportowanie paczek z Polski do Anglii umożliwia nam przede wszystkim aspekt ekonomiczny funkcjonowania Unii, a w tym najważniejsza jest swoboda przepływu  towarów, która umożliwia ich swobodny transport, a także unia celna i Europejski Obszar Gospodarczy.

Obecnie obserwujemy coraz większy wzrost międzynarodowej wymiany handlowej. Polska handluje przede wszystkim z Anglią. Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej nie mieliśmy szans swobodnej wymiany, dopiero te regulacje dały nam do tego okazję.