Jak powstają studnie głębinowe?

Większość osób niesłusznie uważa że studnie obecnie nie są już używane. Tymczasem nadal spora popularnością cieszą się studnie głębinowe wykorzystywane głównie, gdy dane gospodarstwo nie może być podłączone do kanalizacji. W tym przypadku bardzo ważne jest, aby taka studnia była odpowiednio wybudowana.

Jak wierci się studnie?

wiercenie studni toruńWiększość osób uważa studnie za przeżytek przeszłości. Tymczasem jednak nadal wiele gospodarstw musi lub chce z nich korzystać. Pośród różnych rodzajów studni zdecydowanie te najbardziej popularne to studnie głębinowe. Ten rodzaj studni umożliwia bowiem czerpanie z najlepszych pod względem jakości wód głębinowych. Jeżeli jednak zależy nam na budowie tego typu studni, musimy znaleźć specjalistyczną firmę która wykonana dla nas wiercenie studni Toruń jest tym miastem, gdzie takich firm powstaje zdecydowanie najwięcej. Wiercenie studni jest procesem złożonym i wieloetapowym. Zawsze powinno być one poprzedzone wykonaniem szczegółowych badań geologicznych i hydrologicznych. Są one potrzebne nie tylko aby uzyskać zgodę na wiercenie studni, ale przede wszystkim aby oszacować, na jakiej głębokości znajdują się najbliższe zasoby wód głębinowych. Dopiero wtedy możliwe jest rozpoczęcie wykonania odwiertu pod budowę studni z takim założeniem, że ściany tak utworzonego tunelu będą wewnętrznymi ścianami studni. Do ich zabezpieczenia wykorzystywana jest najczęściej rura z poliuretanu, która znacznie lepiej chroni wody w studni przed zanieczyszczeniem niż na przykład betonowe kręgi stosowane dawniej.

Budowa studni nie jest zadaniem tak prostym, jak mogłoby się wydawać. Musi być zawsze poprzedzona wykonaniem badan gruntu, a także badaniami hydrologicznymi. Dopiero wtedy można przystąpić do budowy studni, najczęściej w skutek wykonania odwiertu.