Jak sporządzić ekspertyzę przeciwpożarową?

Każdy zarządca lub właściciel budynku musi w odpowiedni sposób ochronić osoby znajdujące się w danym obiekcie przed skutkami wybuchu ewentualnego pożaru. Aby to zrobić, należy przeprowadzić specjalny audyt, w wyniku którego powstaje dokument, mogący ułatwić prac ekipom ratunkowym.

W jakim celu sporządza się ekspertyzę przeciwpożarową?

ekspertyza ppożWedług polskiego prawa, za bezpieczeństwo osób przebywających w danym obiekcie odpowiada jego właściciel lub zarządca. Z zapisów prawa wynika również, że każdy właściciel budynku użyteczności publicznej lub firmy, musi sporządzić dokument, znany jako ekspertyza ppoż. Ma on za zadanie maksymalnie ułatwić prace ekipom ratunkowym, które przybędą na miejsce w razie wybuchu pożaru. Aby dokument ten został sporządzony zgodnie z prawem, zarządca budynku musi zgodzić się na przeprowadzenie audytu przez zewnętrznych inspektorów, dbających o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Sprawdzają oni, ile w danym budynku jest miejsc ewakuacyjnych, gdzie są one zlokalizowane, jak wygląda sprawa z zaopatrzeniem danego budynku w gaśnice i apteczki i tak dalej. Jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone jakieś nieprawidłowości, właściciel obiektu musi w określonym terminie je usunąć. Jeżeli ich nie ma, zostanie sporządzona ekspertyza ppoż, która w momencie wybuchu pożaru, zostaje udostępniona ekipom ratowniczym. Dzięki temu łatwiej mogą oni zlokalizować ważne miejsca w danym obiekcie szybciej odnaleźć apteczki czy gaśnice, oraz miejsca budynku szczególnie narażone na wybuch w wypadku kontaktu z ogniem. 

Prawo przeciwpożarowe jasno wskazuje, że to właściciel danego obiektu musi podjąć działania, które zminimalizują skutki ewentualnego pożaru. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa budynku mogą mieć takie działania jak zapewnienie drożności wyjść ewakuacyjnych, czy tez duża liczba apteczek i gaśnic.