Jak zmodyfikować formę wtryskową?

Każda firma, która  do swej działalności wykorzystuje formy wtryskowe, boryka się z problemem przekształcania form do produkcji nowych wyrobów. Bowiem jeśli do produkcji ma wejść nowy wyrób z tworzywa sztucznego, to nie zawsze opłaca się kupować nową formę wtryskową. Często z tego powodu podejmuje się działania zmierzające do zmodyfikowania posiadanych form wtryskowych.

W jakim celu modyfikuje się formy wtryskowe?

modyfikacja form wtryskowychFormy wtryskowe w pewnym zakresie można modyfikować. Oczywiście nie mogą to być diametralne zmiany w konstrukcji formy wtryskowej, ale tylko drobne zmiany, które pozwolą na wyrabianie podobnego, aczkolwiek nieznacznie różniącego się wyrobu. Każda modyfikacja form wtryskowych powinna zostać przeprowadzona z należytą starannością. Jest to bardzo ważne, bowiem ewentualny błąd podczas przeprowadzania zabiegu modyfikacji formy wtryskowej, może okazać się bardzo kosztowny. Warto po zakończeniu modyfikowania formy przeprowadzić próbę podczas wypełniania jej uplastycznionym tworzywem, bo pozwoli to na zweryfikowanie poprawności przeprowadzonego zabiegu. Osoby, które zajmują się modyfikowaniem form wtryskowych zajmują bardzo odpowiedzialne stanowiska w firmach, gdyż od jakości ich pracy zależy jakość uzyskiwanych z form wyrobów. Każda z tych osób musi posiadać wykształcenie techniczne, lecz w tym przypadku o wiele ważniejsze jest doświadczenie w pracy z formami wtryskowymi.

Każda forma wtryskowa, która została poddana modyfikacji, zazwyczaj jest również odmalowywana, dzięki czemu zabezpiecza się ją przed działaniem szkodliwych środków chemicznych, których używa się do czyszczenia formy po zakończonym zabiegu wtryskiwania. Ważne jest, by zawsze dbać o formę wtryskową, bo to powinno wydłużyć jej żywotność, a tym samym zmaksymalizować generowane przez nią zyski.