Nawozy azotowe niezbędne do uprawy roślin

Nawozy azotowe dostarczają roślinom składniki niezbędne do prawidłowej syntezy białek. Obecnie są na dużą skalę wytwarzane przez przemysł chemiczny. Azot jest uważany, za motor wzrostu roślin, stąd ich znaczenie jest tak duże. 

Producenci nawozów azotowych wciąż ulepszają produkcję

producent nawozów azotowychAzot jest substancją pobieraną przez rośliny głównie pod postacią azotanu, aczkolwiek niemal każdy producent nawozów azotowych dostarcza na rynek także sole amonowe i mocznik, które również mogą być bezpośrednio przyswajane przez rośliny. Poprzez proces zwany mineralizacją (rozkład substancji organicznych przez mikroorganizmy) wszystkie związki azotu są przekształca się w glebie w azotan. W zakresie dostaw azotu dla upraw z przyczyn środowiskowych (wymywania azotanów) i zdrowia należy stosować zasadę opartą na dbałości o środowisko. Nawozy azotowe są wytwarzane z amoniaku (NH3), który czasami jest wstrzykiwany bezpośrednio do ziemi. Proces produkcji amoniaku nazywany jest procesem Habera-Boscha. W tym energochłonnym procesie gaz ziemny (CH4) dostarcza wodoru, zaś azot (N2) pochodzi bezpośrednio z powietrza. Wyprodukowany w ten sposób amoniak stosuje się jako surowiec dla wszystkich innych nawozów azotowych, takich jak bezwodny azotan amonu (NH4NO3) i mocznik (CO (NH2). Złoża azotanu sodu (NaNO3) (chilijska saletra lekarska) znajdują się również na pustyni Atacama w Chile i były jednym z oryginalnych nawozów stosowanych w rolnictwie od 1830 roku. Nadal są tam wydobywane nawozy. 

W ostatnim czasie przeprowadzane są prace techniczne na temat syntezy nawozów nawozowych przy użyciu energii fotowoltaicznej słonecznej, która umożliwiłaby rolnikom dbać o właściwą żyzność ich gleb, zaś producentom nawozów azotowych ułatwiłaby zwiększenie i urozmaicenie ich produkcji.