Nowoczesne technologie wykorzystywane w geologii

Profesjonalne usługi geologiczne przydają się w różnych sytuacjach. Wykonywane są one nie tylko po to, by badać grunt przed jego zabudową, ale też do badania wód gruntowych i innych. To geolog ma za zadanie pobrać zarówno próby gruntu jak i wody do badania geologicznego w laboratorium – chodzi o specjalistyczne analizy.

Filtrowanie i przetwarzanie danych wśród usług geologicznych

badania geologiczne wykonywane w KrakowieMierzone są zwierciadła wód podziemnych. Mogą to być pomiary pojedyncze jak i cykliczne. Wiadomo, że taki pomiar jest bardzo przydatny dla osób, które planują stworzyć studnię przydomową. Geolodzy, którzy zajmują się dokumentacją, tworzą specjalne operaty wodno-prawne. Wiele firm geologicznych ma w swojej ofercie filtrację i przetwarzanie danych. Wykorzystuje się np. numeryczne modele terenu, czyli DTM, a do tego badana jest sieć hydrogeologiczna. Modele geologiczne przedstawiane są w różnych formach. Najczęściej mają one postać TIN, GRID i izolinii. Oprócz tego może powstać numeryczny model pokrycia terenu. Jest to model DSM. Geolog może stworzyć nawet przefiltrowaną chmurę punktów. Możliwości jest naprawdę sporo. Takie badania geologiczne wykonywane w Krakowie oferują nawet wykorzystanie nowoczesnej technologii LIDAR. Tę technologię wykorzystać można np. w geotechnice. Tworzy się w ten sposób przekroje morfologiczne oraz obliczana jest kubatura mas ziemnych. W technologii LIDAR można stworzyć mapę terenów, które są potencjalnie zagrożone ruchami masowymi. LIDAR pozwala na inwentaryzację osuwisk oraz pomiar wybrzeża (możliwe jest określenie abrazji). W inżynierii geologicznej tę technologię wykorzystuje się do projektu dróg, torów, rurociągów.

W ten sposób można też inwentaryzować linie wysokiego napięcia. LIDAR wykorzystywany jest w ochronie środowiska i hydrografii – do wykonania analiz powodziowych i innych.