Produkcja i zastosowanie wapna chlorowanego

Podchloryn wapnia (znany również jako wapno chlorowane) jest związkiem nieorganicznym o wzorze Ca(ClO)2. Jest produkowany przemysłowo poprzez obróbkę wapna (Ca(OH)2) gazowym chlorem. Reakcja może być przeprowadzana etapami w celu uzyskania różnych składów, każdy o różnym stężeniu podchlorynu wapnia, wraz z wapnem nieprzetworzonym i chlorkiem wapnia.

Właściwości chemiczne wapna chlorowanego

wapno chlorowanePodchloryn wapnia wykazuje zarówno właściwości kwasowo-zasadowe, jak i oksydo-redukcyjne. Jest to stosunkowo silna baza. Roztwór podchlorynu wapnia jest zasadowy, ponieważ anion podchlorynu może przyjąć proton z cząsteczki wody pozostawiając anion hydroksylowy w roztworze. Ta zasadowość jest spowodowana skłonnością anionu podchlorynowego do akceptowania protonu, który staje się kwasem podchlorynowym. Anion podchlorynowy jest również silnym środkiem utleniającym zawierającym atom chloru o wartości I, który reaguje w warunkach kwaśnych ze zredukowanymi gatunkami chlorków obecnych w kwasie solnym, tworząc chlorek wapnia, wodę i gazowy chlor. Ogólna reakcja jest następująca: Ca(ClO)2 + 4 HCl → CaCl2 + 2 H2O + 2 Cl2. Podchloryn wapnia (wapno chlorowane) jest przechowywany w stanie suchym i zimnym, z dala od wszelkich kwasów, materiałów organicznych i metali. Forma uwodniona jest bezpieczniejsza w obsłudze. Po zmieszaniu z kwasem uwalnia wysoce toksyczny chlor w postaci gazowej.

Podchloryn wapnia ma silne właściwości biobójcze. Jest wykorzystywany do sporządzania roztworów dezynfekujących, zwalczających bakterie, glony oraz grzyby. Wapno chlorowane może być używane w reakcji haloformu do produkcji chloroformu. Stosuje się je również do utleniania produktów ubocznych tioli i siarczków w syntezie organicznej, redukując w ten sposób ich zapach i czyniąc je bezpiecznymi do usunięcia.