Sposoby dostarczania ciepła do budynku

Każdy budynek bez względu na swoje przeznaczenie musi posiadać odpowiednie instalacje sanitarne oraz użytkowe. Do podstawowych instalacji zawartych w obiekcie należy zaliczyć chociażby wodociągi, instalację ciepłowniczą, instalację kanalizacyjną czy instalację elektryczną. Niektóre budynki posiadają również dodatkowe instalacje takie jak chociażby gaz.

Jednym z rozwiązań jest uciepłownianie budynków

UciepłownienieJednak co w przypadku jeśli budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej? W takim przypadku w obiekcie z reguły stosuje się centralne ogrzewanie. Uciepłownienie jest jedną z czynności, które należy wykonać w przypadku braku dostępu do instalacji ciepłowniczej. Instalacja centralnego ogrzewania jak sama nazwa wskazuje składa się z kotła centralnego, z którego ciepło jest rozprowadzane systemem rur do odbiorników. Przy pomocy kotła ogrzewane jest medium pośredniczące, którym przeważnie jest woda. Następnie ogrzana woda przy pomocy rur trafia do grzejników, które oddają ciepło do otoczenia. Całość sprawności systemu zależy od wszystkich elementów, które wchodzą w jego skład i można ją określić jako iloczyn sprawności poszczególnych elementów składowych. W związku z tym w przypadku uciepłownienia budynku należy wziąć pod uwagę jakie elementy składowe mają zostać zastosowane. Jest to niezbędne w celu wykonania analizy potencjalnego zapotrzebowania na paliwo stałe, którym może być węgiel lub brykiet. Rodzaj kotła definiuje jego sprawność. Nierzadko spotyka się kotły zasilane chociażby olejem opałowym czy ekogroszkiem. Oba rozwiązania są obecnie dosyć powszechne a co za tym idzie atrakcyjne finansowo.

Reasumując w przypadku braku dostępu do węzła i instalacji ciepłowniczej w obiekcie należy zastosować uciepłownienie, które polega na założeniu instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja ta może charakteryzować się różną sprawnością w zależności od rodzaju elementów użytych do jej założenia. Niebagatelny wpływ na całość ma również rodzaj i typ zastosowanego kotła.