Stosowanie wapna nawozowego tlenkowego

Agrotechniczny termin wapnowania zależy od celów i warunków realizacji a zatem, rozróżnia się na tej podstawie termin optymalny, krytyczny i interwencyjny. Właśnie termin takich zabiegów jest najważniejszym elementem wpływającym na ich skuteczność i opłacalność.

Kiedy ulepszać glebę wapnem nawozowym tlenkowym?

wapno nawozowe tlenkoweNajważniejszym lub jednym z ważniejszych kryteriów wyboru substancji używanych w zabiegach agrotechnicznych jest szybkość działania związana ze składem chemicznym. W rolnictwie stosuje się głównie wapno tlenkowe, węglanowe oraz dolomitowe. Wapno nawozowe tlenkowe jest szybko działającą substancją. Ma wzór chemiczny CaO. Jony wapnia pochodzące z tego nawozu zobojętniają jony wodorowe w roztworze glebowym i nasycają kompleks sorpcyjny wypierając przy tym inne jony- wodoru oraz glinu. Jedyna wada to zbyt reaktywne działanie, ponieważ powstaje w glebie silnie żrący wodorotlenek wapna. Dlatego są ściśle określone terminy wysiewania tego nawozu. Nie można go stosować na krótko przed siewem oraz pogłownie. Ta substancja nadaje się przede wszystkim do gleb ciężkich i zbitych. Ale stosowana jest z powodzeniem na każdym rodzaju gleby. Bardzo ważne jest jednak porządne wymieszanie nawozu z glebą aby był skuteczny. Skład takiego nawozu jest wyrażony w ilości tlenku wapnia. Każdy producent musi wyraźnie informować o składzie poprzez wyrażanie tego składu właśnie w ilości dostępnego tlenku wapnia.

Precyzyjne wyliczenie dawki potrzebnej substancji do zabiegu agrotechnicznego może być wyliczona właśnie na podstawie składu. Dzięki tym informacjom poszczególne substancje można ze sobą też porównać pod względem wyróżnionych wad i zalet w stosowaniu. Dlatego skład jest bardzo ważnym elementem na który musimy zwracać uwagę przy kupnie.