Wynajem na rynku pracy

O ile outsourcing jest taką formą zatrudnienia pracownika, gdzie to firma outsourcingowa jest odpowiedzialna za rozliczanie się ze swoimi pracownikami, zarówno w kwestii wynagrodzenia jak i w kwestii podatkowej i ubezpieczeniowej, tak wynajem jest takim stosunkiem pracy, gdzie stroną odpowiedzialną za wszelkie sprawy księgowo – płacowe jest firma, w której pracownik obecnie pracuje.

Pracownik do wynajęcia

wynajem pracownikaPod względem prawnym, wynajem pracownika z firma A do firmy B wygląda następująco. Po ustaleniu faktu zmiany miejsca pracy przez firmę A z pracownikiem, firma A wysyła pracownika na bezpłatny urlop. W międzyczasie firma A podpisuje z firmą B umowę na wynajem pracownika. W praktyce, wynajem pracownika może odbyć się na czas nieokreślony. Polskie prawo nie daje wytycznych związanych z długością trwania umowy. Następnie pracownik podpisuje umowę o pracę z firmą B. Na mocy powyższych zobowiązań firma B ma prawo zatrudniać pracownika na czas nieokreślony, określony bądź na czas, który jest przewidziany w odrębnej umowie wynajmu pracownika pomiędzy firmą A a firmą B. Wynajem pracownika jest dobrym sposobem na zaspokojenie doraźnych braków kadrowych, ale jest również dobrą opcją na współpracę długoterminową. Osobna umowa wynajmu może przewidywać możliwość zatrudnienia pracownika na stałe wraz z jednoczesnym ustaniem stosunku pracy w firmie A, dzięki czemu firma B zyska wszelkie prawa do korzystania z usług pracownika w charakterze stałym.

Pracodawcy korzystają z opcji wynajmu pracownika przede wszystkim w wypadku chęci zatrudnienia wykwalifikowanego specjalisty, którego chcą sprawdzić przed możliwością nawiązania z nim dłuższej współpracy. Firmami wynajmującymi są zazwyczaj firmy pośrednictwa pracy, które na zarabiają na opisanym powyżej mechanizmie.