Zastosowanie drogowych taśm bitumicznych

Budowa dróg w technologii asfaltowej to obecnie najpopularniejszy sposób wykonywania nawierzchni drogowych. Aby była jednak to nawierzchnia trwała trzeba ją wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną dbając w szczególności o detale.

Taśmy bitumiczne drogowe

taśma bitumiczna drogowaSama mieszanka bitumiczna jest układana za pomocą specjalnych maszyn dbających o jej prawidłowe ułożenie. Najwięcej problemów sprawiają detale, które wykonuje się ręcznie, a sposób ich wykonania może przesądzić o trwałości. Co ciekawe jeśli jakiś detal zostanie wykonany niedbale, to jego niska trwałość może przyczynić się do dość dużej degradacji także reszty elementów z nim połączonych. Najbardziej newralgicznym punktem jest styk pomiędzy poszczególnymi pasami układanymi przez rozkładarkę. Jest on obrabiany mechanicznie za przecinaków umieszczonych przy walcach, a następnie po wystygnięciu, często na drugi dzień układana jest następna przylegająca do niego warstwa. Połączenie tych warstw jako, że jedna jest gorąca, a druga zimna nie jest już tak trwałe dlatego poleca się zastosować w tym taki produkt jak taśma bitumiczna drogowa, która ma za zadanie wzmocnić połączenie. Taśma bitumiczna jest wykonana z asfaltu, który pod wpływem temperatury rozpuszcza się klejąc ze sobą styk. Po wystygnięciu tworzy to twardą i dobrze uszczelnioną warstwę, która wytrzyma warunki pogodowe i mechaniczne jej obciążenie. Układa ją się bardzo łatwo i dlatego jest także bardzo lubiana przez drogowców. Jak pokazują badania styki wykonane w tej technologii wytrzymują bardzo długie okresy eksploatacji.

Alternatywna technologia zalewania spoiny emulsjami asfaltowymi nie jest już tak skuteczna i wzbudza wiele kontrowersji. Zalety stosowania taśm bitumicznych zauważyli już także inwestorzy umieszczając w zapiskach umowy konieczność jej stosowania.